Fiscale kalender

29|11|2019 - Inventarisprocedure voorbereiden. (*)


(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

29|11|2019 - Automatische ontspanningstoestellen


Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

29|11|2019 - Btw


Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2020.Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

29|11|2019 - Veiligheid - OR


Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30|11|2019 - Boekhouding


Centraal boek bijwerken.

05|12|2019 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid


Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

05|12|2019 - RSZ


Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2018 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

10|12|2019 - Statistiek


Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

13|12|2019 - Bedrijfsvoorheffing


BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalenAdministratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffingWerkgevers die jaarlijks minder dan 39 980 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

13|12|2019 - Vakantie


Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2020 en hun eventuele vervanging.

13|12|2019 - Btw


Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2020 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

20|12|2019 - Btw


- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20|12|2019 - Statistiek


INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20|12|2019 - Voorafbetalingen


(*)Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR BE61 6792 0022 9117(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

24|12|2019 - Bedrijfsvoorheffing


Vennootschappen die in 2018 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

24|12|2019 - Btw


Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).NvdR: De deadline valt op 24/12, maar gezien dat een zondag is, betekent dit in de praktijk 22/12Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in BrusselKwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, § 1 BTW-KB nr. 1).