Accountancy

Boekhoudkundige verwerking, advies en controle

Opstellen van de jaarrekening

Opmaken tussentijdse staat van actief en passief

Financiële analyse

Bijstand bij kredietaanvragen, investeringsprojecten, waardebepaling van ondernemingen, overname en overlaten van ondernemingen,...

Budgettering

...