Diverse

De keuze tussen vennootschap of éénmanszaak

De keuze tussen werknemer of zelfstandige

Aansluiting bij een sociale kas

Registratienummer - Erkenning als aannemer

Aansluiting bij een sociaal secretariaat in geval van personeel

...