Startersbegeleiding

Wilt u zich vestigen als zelfstandige of uw eigen vennootschap oprichten ?
Door het verstrekken van correcte informatie en advies, alsmede het stellen van kritische vragen bieden wij startende ondernemers een betere kans op succes.

Ondersteuning bij keuze éénmanszaak of vennootschap

Opstelling statuten

Opmaken financieel plan

Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen