Startersbegeleiding

Opmaken financieel plan

 

Alvorens effectief van start te gaan is het van het grootste belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.
Wij helpen u bij het opstellen van een financieel plan en een liquiditeitsbegroting.
Samen met u presenteren wij u plannen bij de banken, zodat uw onderneming over de nodige kredieten beschikt.