Vennootschapsrecht

Oprichting van vennootschappen

Overname en overlaten van bedrijven

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

Conflicten tussen aandeelhouders

Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen

Fusies en splitsingen

Begeleiding en bijstand in het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de vereffenaar

Het vervullen van diverse wettelijke verplichtingen

Formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank

...